Privacystatement

Privacystatement


Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via orchidsinfo.eu, verder te noemen Website. Orchidee Nederland, gevestigd en kantoorhoudend te Naaldwijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Contactgegevens:

Orchidee Nederland
E-mail adres: info@orchidsinfo.eu

Orchidee Nederland respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier.

Via deze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil Orchidee Nederland u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Orchidee Nederland via onze Website. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Orchidee Nederland verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website. Wij verzamelen uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag van een passende reactie te voorzien.

Cookies

Orchidsinfo.eu maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Google analytics

Via Google Analytics worden op orchidsinfo.eu geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Wat als u niet van cookies houdt?

U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Waarvoor worden de op deze website verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde informatie beschikbaar te stellen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Orchidee Nederland hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Orchidee Nederland zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Orchidee Nederland zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van verwerkers of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners

Orchidee Nederland kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door Orchidee Nederland via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@orchidsinfo.eu.

Dit beleid is opgesteld in april 2018 en voor het laatst gewijzigd in februari 2022. Wanneer Orchidee Nederland wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze Website verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in februari 2022.

Blijf maandelijks op de hoogte van o.a. ons laatste nieuws, acties en inspiratie.